4.2 - HITZARMENAK

Lankidetza-hitzarmena administrazio publikoaren antolaketan bi administrazioren edo administrazio baten eta beste erakunde pribatu baten –nagusiki, irabazi asmorik gabekoak– arteko lankidetza-harremanak arautzeko erabiltzen den zuzenbide administratiboko teknika bat da.

Figura hori, ondorio ekonomikoak dauzkanean, bereziki garrantzitsua da, eta gardentasunik handiena izatera behartzen du.

Eguneratuta
Atzera