4.3 - EMANDAKO DIRU LAGUNTZAK

Diru-laguntza honako hau da: Administrazioak pertsona fisiko edo juridiko bati diru kopuru bat ematea, itzultzeko betebeharrik gabe, interes publikokotzat jotzen den jarduera bat egin dezan. Trukean, diru-laguntza jasotzen duen erakundeak jarduera onuraduna egin eta jasotako funtsen erabilera ekonomikoa justifikatu behar du.

Jarraian, Galdakaoko Udalak emandako diru-laguntzekin lotutako informazio esanguratsua agertzen da.


Laguntza eta diru-laguntzen atala

Eguneratuta
Atzera