1 Erakundea
 • 1.1. GALDAKAOKO UDALARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

  Eguneratuta

 • 1.5 LOTUTAKO ERAKUNDEAK

  Eguneratuta

 • 1.2 OINARRIZKO ARAUDIA ETA APLIKATZEKO EBAZPEN JUDIZIALAKINAK

  Eguneratuta

 • 1.6 ORDEZKARITZA KARGUAK

  Eguneratuta

 • 1.3 GOBERNU ORGANOAK

  Eguneratuta

 • 1.7 KONFIANTZAZKO POSTUAK

  Eguneratuta

 • 1.4-TALDE POLITIKOAK

  Eguneratuta

 • 1.8 ANTOLAMENDUA ETA GIZA BALIABIDEAK

  Eguneratuta

 • 2 Gizartearekiko eta intereseko taldeekiko harremanak
 • 2.1 WEBGUNEAK

  Eguneratuta

 • 2.2 HERRITARRENTZAKO IZAPIDEAK ETA ZERBITZUAK

  Eguneratuta

 • 2.3 HERRITARREN PARTE HARTZEA

  Eguneratuta

 • 3 Gardentasun ekonomiko-finantzarioa
 • 3.1 - AURREKONTUAK

  Eguneratuta

 • 3.5 - ZORPETZEA

  Eguneratuta

 • 3.2 - AURREKONTU EXEKUZIOA

  Eguneratuta

 • 3.6 - EKONOMIA ETA FINANTZA RATIOAK

  Eguneratuta

 • 3.3 - URTEKO KONTUAK

  Eguneratuta

 • 3.4 - ONDASUNAK ETA ESKUBIDEAK

  Eguneratuta

 • 4 Kontratazioa, hitzarmenak eta laguntzak
 • 4.1 - ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK KONTRATATZEA

  Eguneratuta

 • 4.3 - EMANDAKO DIRU LAGUNTZAK

  Eguneratuta

 • 4.2 - HITZARMENAK

  Eguneratuta

 • 5 Plangintza, kudeaketa eta ebaluazioa
 • 5.1- ESTRATEGIA ETA PLANGINTZA

  Eguneratuta

 • 5.2 -BARRUKO EBALUAZIOA ETA ZERBITZUEN MEMORIAK

  Eguneratuta

 • 6 Araudia
 • 6.1 ARAUDIA SORTZEA

  Eguneratuta

 • 7 Hirigintza, obrak eta ingurumena
 • 7.1 HIRIGINTZA

  Eguneratuta

 • 7.2- INGURUMENA

  Eguneratuta

 • 8 Entitatearen egiaztapena
 • 8.1 BARRUKO KONTROLAK

  Eguneratuta

 • 8.2 KANPOKO KONTROLAK

  Eguneratuta