1.3 GOBERNU ORGANOAK

 Udala ezaugarri mistoak, bai legegintza arlokoak bai gobernu arlokoak, dituen erakunde bat da.

Gobernu-organo nagusiak honako hauek dira: Udaleko Osoko Bilkura(bizilagunek, lau urtean behin egiten diren udal-hauteskundeetan, sufragio unibertsal zuzenez eta sekretuz aukeratutako zinegotziez osatuta dago eta alkatea osoko bilkurak aukeratzen du) eta Tokiko Gobernu Batzarra (gobernu-organoa da, osoko bilkurak bere esku utzitako ahalmenari jarraiki jarduten du eta organo honetako kideak alkateak zinegotzi guztien artean aukeratutakoak dira). Organo horiek, beste batzuekin batera –adibidez, informazio-batzordeak eta bozeramaileen batzarrak–, Udal Erregelamendu Organikoaren bitartez arautzen dira (ikus 8-113 artikuluak).

Udal-webguneko Aktak eta Antolaketa ataletan, Udaleko Osoko Bilkuraren eta Gogernu Batzordearen osaketari eta funtzioei buruzko informazioa eskuratu daiteke, baita udalbatza eta Batzordeak osatzen dituzten kideei buruzkoa ere.


-Udaleko osoko bilkuretako gai-zerrendak 

-Hurrengo udaleko osoko bilkurarako deialdia (Lantzen ari gara)

-2014an eta 2015ean egindako tokiko gobernu batzarretan hartutako erabakiak (Lantzen ari gara)

Eguneratuta
Atzera