3.3 - URTEKO KONTUAK

Urteko kontuak toki-erakundeen eta haien mendeko erakundeen jarduera ekonomikoaren emaitzari buruzko informazioa ematen duten dokumentuak dira. Honako dokumentu hauek osatzen dituzte:

  • Egoeraren balantzea: ondarearen egoera eta aldakuntza islatzen ditu.
  • Ekonomia eta ondare arloko emaitzaren kontua: diru-sarrera eta gastu ekonomikoak eta horien emaitza islatzen ditu.
  • Aurrekontuaren kitapena: toki-erakunde baten aurrekontuaren gauzatzea islatzen du.
  • Memoria: aurreko agirietan jasotako informazioa osatu eta argitzen du. Urteko kontuak urtean behin egin behar dira, ekitaldia bukatzean.

Jarraian, onartutako azken urteko kontuak agertzen dira.

Eguneratuta
Atzera