3.1 - AURREKONTUAK

Udal-aurrekontua, edozein erakundetan, udaleko urtebeteko ekonomia eta finantzak planifikatzeko eta kudeatzeko tresna garrantzitsuena da. Horretarako, urte horretan aurreikusten diren diru-sarrerak adierazten dira eta zein gastutara bideratuko diren planteatzen da. Aurrekontuaren banaketan, Udalaren lehentasun errealak finkatzen dira, udalerriaren helburuak eta garatu beharreko ekintzak zehaztuta, betiere udal-finantzek egonkorrak izan behar dutela oinarritzat hartuta.

Aurrekontuak egiteko, partehartze prozesu bat reatu zuen. Prozesua urriaren bukaeran amaitu zen eta beraren xedea honako hau izan zen: 2016ko Kontu Publikoak eratzen lagunduko zuten ekarpenak batzea.

Jarraian, onartutako azken aurrekontuak agertzen dira, baita aurreko ekitaldikoak ere.


Eguneratuta
Atzera