3.2 - AURREKONTU EXEKUZIOA

Aurrekontuaren gauzatzea honako hau da: aurrekontuan jasotako jardueren balorazio ekonomikoa (geroago onartu diren aurrekontu-aldaketak barne) eta benetan egin direnena lotzen dituen analisia.

Aurrekontuaren gauzatze maila betetze mailak adierazten digu (diru-sarrerak eta gastuak), bai diru-sarrera eta gastuen konpromisoari dagokionez bai egindako kobrantzei eta ordainketei dagokienez. Aipatzekoa da aurrekontua gauzatzeak ez duela inola ere esan nahi egindako gastuak dagokien helburuetarako egokiak eta eraginkorrak direnik, ezta lortutako diru-sarrerak egokiak direnik ere.

Eguneratuta
Atzera