8.1 BARRUKO KONTROLAK

Ekonomia eta finantzen eta aurrekontuaren kudeaketako barne- eta fiskalizazio-kontrola beharrezko funtzio publikoa da tokiko korporazio guztietan. Aipatutako funtzioen administrazio-erantzukizuna izaera gaikuntza nazionalaren jabe diren funtzionarioei dagokie eta Galdakaoko Udalean Kontu-hartzaile Nagusiari dagokio.
Eguneratuta
Atzera