6.1 ARAUDIA SORTZEA

Udalen jarduera nagusietako bat udalerriko bizitzako askotariko esparruak arautzea da. Udaleko gobernu-organoek onartzen dute araudia, esleituta dituzten eskumenen arabera. Batzuetan, gainera, herritarrek udal-araudiaren lanketan parte hartzen dute, dela indarreko araudian zehaztutako prozesuen bidez dela udal gobernu-organoek beren borondatez sustatutako prozesuen bidez.

Jarraian, Galdakaon indarrean dauden udal-ordenantzak eskuratzeko aukera dago.


Ordenantzak

Eguneratuta
Atzera